top of page

MORGEDAL

- FRA VUGGE TIL MEKKA

Morgedal er kjent som den moderne skisportens vugge. Her ble skisportens far, Sondre Norheim, født og begynte å leke på ski. Han utviklet sine skikunster og bruken av ski gikk fra transport til sport. 

Prosjektet handlet om å tilrettelegge for turisme og bostedsutvikling med utgangspunkt i skihistorien. Morgedalsleikane, en festival for telemarkkjørere, ble arrangert. Multisport Morgedal ble opprettet, telemarksinstruktører ble utdannet (via Norges Skiforbund) og det ble arrangert Norgescup i telemarkkjøring.

I prosjektperioden ble de historiske løypene ryddet der Sondre Nordheim gjorde sine "Uvyrdslåmir". Disse er tilrettelagt med gapahuker ved start og skilt med formidling av skihistorien. 

Samarbeidspartnere: Vest-Telemark Museum, Vest-Telemark Næringsutvikling, Telemark Fylkeskommune og Telemark Utviklingsfond.

Oppdragsgiver /

Morgedal Utvikling AS

 

Rolle/ Prosjektleder

Siri Elisabeth Hafnor som ansatt i Morgedal Utvikling AS.

År / 2007-2011

Foto: Hamish Moore

bottom of page