top of page

VITA VELO

STATENS VEGVESEN

«Vita Velo – opplevelser på sykkel» er et prosjekt hos Statens vegvesen som har fokus på arkitektur og gleden ved å sykle. De er tildelt et sektoransvar for å legge til rette for at sykkelandelen i Norge øker. I alle prosjekter Statens vegvesen jobber med skal det tas hensyn til og gjøres bevisste valg i forhold til arkitektur og arkitektonisk kvalitet, jf. vedtatt arkitekturstrategi. De har utarbeidet et Vita Velo metodehefte som skal være et verktøy for å kunne stimulere til økt sykkelbruk og økt fokus på omgivelsene, ved å tilrettelegge for opplevelse og attraktivitet. Metodeheftet er lagd med bakgrunn i Statens vegvesens Nasjonale arkitekturstrategi 2012-2017 og Regional sykkelstrategi 2014 – 2018.

I arbeidet har de også lagd tre prosjektbeskrivelser av konkrete Vita Velo ruter. Den første som er satt i gang er Vita Velo Listalandet/Farsund. Vita Velo rutene skal la syklisten utforske arkitektur, kultur og natur omkring byene og tettstedene. 

Vi har hatt i oppdrag å evaluere hvordan pilotprosjektet Vita Velo Listalandet/ Farsund har blitt gjennomført i praksis sett opp mot foreslått fremgangsmåte i metodeheftet for Vita Velo sykkelruter. Evalueringsrapporten kan lastes ned her.

Oppdragsgiver / Statens vegvesen

 

Rolle / Rådgivere Marit Svalastog                     og Siri Elisabeth Hafnor

År / 2019

bottom of page