TJENESTER

Prosjektledelse

Med fokus på målet for prosjektet og tydelige forventninger til hva som skal gjennomføres

 

 

Rådgivning

Prosjektdesign, søknadsskriving og identitetsutvikling på bedrifter og steder