top of page

Foto: Kartutsnitt av sykkelruter

i Midt-Telemark: Kart Fossøy

UTVIKLING AV SYKKELPRODUKTET LANGS TELEMARKSKANALEN

Strekningen Ulefoss-Dalen (Kanalruta) er den mest kommersielle delen av Nasjonal sykkelrute nr. 2 som går fra Porsgrunn til Stavanger. Sykkelruta er den mest kjente sykkelruta i Norge etter Rallarvegen. Arbeidet har handlet om videreutvikling og kommersialisering av Kanalruta og å utvikle stier og ruter for sykling og vandring med utgangspunkt i Lunde og Ulefoss. 

Det er beskrevet og skiltet fem nye sykkelruter, laget kart for Kanalruta, mini-guider for de lokale sykkelrutene og satt opp et tellepunkt for syklister ved Hogga sluse. 

Oppdragsgiver / 

Nome kommune

 

Rolle /  Prosjektleder   Siri Elisabeth Hafnor som ansatt i Midt-Telemark Næringsutvikling AS

År / 2012-2014

bottom of page