top of page

TELEMARKSPADLER'N

Arrangementet har historisk sett blitt gjennomført på ulike distanser på den vestre delen av Telemarkskanalen, fra Dalen til Skien. 

I 2010 ble løpet lagt til østre delen av kanalen mellom Norsjø og Notodden, som 

et tiltak for mer aktivitet, turisme og attraktivitet. Telemarkspadler'n er nå et årlig arrangement. Konkurransedagen arrangeres med tre ulike distanser, en marathondistanse 46 km, Notodden - Norsjø 23 km og Lystang - Norsjø 10 km. 

Arrangementet går over to dager, den tredje helgen i september med padlekonkurranse på lørdagen og slusepadling på søndagen. Slusepadlingen på dag to guides fra Strengen brygge til Ulefoss. 

I løpet av prosjektperioden ble det dannet en padleklubb på Norsjø, og det er klubben 

som er hovedarrangør av Telemarkspadler'n. 

Oppdragsgiver / 

Midt-Telemark næringsutvikling

 

Rolle/  Prosjektmedarbeider

Siri Elisabeth Hafnor 

År / 2010 - 2012

Foto: Siri Elisabeth Hafnor

bottom of page