top of page

Foto: Live Svalastog Skinnes

TELEMARK SYKKELFYLKE NR. 1

​Sykkelsatsingen til Telemark Fylkeskommune er planlagt som et treårig program. Fylkeskommunen fasiliterer en felles arena og bottom-up utvikling av prosjektet. Det legges vekt på bred involvering med verdikjeder innen sykkelsatsing. Tilrettelegging, kunnskapsutvikling og verdiskaping skal gi økt turisme, trening og transport (TTT) som skal bidra til at Telemark blir Sykkelfylke nr 1.

Prosjektet skal føre til høyere verdiskapning i fylket og et uttalt resultatmål er at Telemark skal være den mest synlige sykkeldestinasjonen i Norge. Det skal satses på bærekraft i lokalsamfunnene og stimuleres til økt bruk av sykkel som transportmiddel. Det legges vekt på kvalitet og sikkerhet i produktene. 

Noen av tiltakene som blir iverksatt: 

- Sykkelkart for fylket 

- Skilting av sykkelruter

- Bedriftsnettverk

- Egen nettside for sykling i samarbeid med Visit Telemark

Hovedsamarbeidspartnere: Telemark Fylkeskommune, Telemark Turistforening, Visit Telemark, Visit Bø, Visit Seljord, Visit Rjukan, Statens Vegvesen, Grenland Sykkelklubb, Telemarkskanalen regionalpark og Vandreregionen Telemark.

Oppdragsgiver / Telemark Fylkeskommune

 

Rolle/ Prosjektleder Siri Elisabeth Hafnor 

 

År / 2018 - 2020

bottom of page