top of page

Foto: Idrak Abbasov

SPIRE OG GRO

Prosjektet har tar utgangspunkt i innvandreres behov for å praktisere norsk språk og kultur og med dette kvalifisere seg som arbeidstakere eller bedriftsetablerere. Behovet ble meldt inn fra NAV. 

I forprosjektet har vi arbeidet med følgende utfordringer identifisert av NAV. 

 

Behov for:

- Praktisk språktrening

- Administrativ kompetanse (lover og regler i norsk arbeidsliv)

- Institusjonell kompetanse

- Kulturell kompetanse (norsk arbeidsliv, lover, regler og normer)

- Fagkompetanse/ bransjespesifikk kompetanse

- Forretningskompetanse (budsjettering, markedsplan, HMS m.m)

- Nettverk

- Tillit og ansvar

Prosjektet er utført i samarbeid med Midt-Telemark Næringsutvikling, Etablererkontoret i Telemark, Bø, Sauherad og Nome kommuner, NAV Midt-Telemark og Midt-Telemark landbrukskontor. 

Oppdragsgiver / Midt-Telemark Næringsutvikling og NAV

 

Rolle / Prosjektleder

Marit Svalastog

 

År / 2017-2018

bottom of page