top of page

Foto: Natadal

MYTISKE TELEMARK

Veiombyggingen med tunnel gjennom Gvammen-Århus i Telemark (ferdig 2020) vil føre til reduksjon av gjennomgangstrafikken på strekningen Hjartal, Svartdal og Flatdal. Prognosene sier at trafikken vil reduseres med ca 75%. Med mindre gjennomgangstrafikk er det viktig å bli synlig som et besøksmål. Området består av næring innenfor turisme og landbruk som til sammen danner potensiale som opplevelsesvei.

 

En samling bedrifter i Flatdal, Svartdal og Hjartdal ønsker å se på muligheten for å danne et bedriftsnettverk som arbeider med å skape attraksjonskraft på strekningen for å tiltrekke seg flere turister og for å beholde tilbudene i bygda. 

 

Forprosjektet handler om å danne et bedriftsnettverk, skape ein felles identitet for området og synliggjøre tilbudene.

Oppdragsgiver / Bedrifter i Flatdal, Svartdal og Hjartdal 

 

Rolle / Prosjektleder Marit Svalastog

År / 2017-2018

bottom of page