top of page

Foto: Torstein Kiserud

ETABLERERVEILEDNING

FOR INNVANDRERE

Stadig flere innvandrere henvender seg til etablererkontorene. De eksisterende nettressursene har et komplisert språk og Etablererkontoret Telemark ønsket å utvikle læremateriell tilpasset innvandrere.

 

Prosjektet har utviklet digitale læringsmoduler, fagplaner, læremateriell og tester på enkelt norsk språk. Vanskelige ord er klikkbare og kommer opp med en forklaring. Kurset er delt på den nasjonale læringsplattformen KS-læring. Norsk senter for flerkulturell verdiskaping har overtatt ansvaret for å forvalte læremateriellet. En grunnmodul er implementert i introduksjonsprogrammets samfunnsdel. Prosjektet er delfinansiert av IMDi (integrerings - og mangfoldsdirektoratet). Fafo har evaluert ordningen i 2017, hvor Telemark kom best ut. 

Gjennom deltakelse i et nasjonalt nettverk så vi at det vi utviklet hadde nasjonal relevans. Flere kommuner i Norge bruker i dag læringsmateriellet. 

 

Styringsgruppa har bestått av Etablererkontoret i Telemark og Telemark Fylkeskommune og har samarbeidet med Gründerarena Jæren om å utvikle og teste materiellet. 

Oppdragsgiver / Telemark Fylkeskommune 

 

Rolle / Prosjektleder

Marit Svalastog

 

År / 2015-2017

bottom of page