top of page

BYREGIONPROGRAMMET

FOR MIDT-TELEMARK

Kommunal- og moderniseringsdepartementet – KMD – ønsker å legge til rette for positiv utvikling i byregioner. Byregionprogrammet skal øke kunnskapen om samspill mellom by og omland og regionene sitt næringsmessige potensiale. Det er et mål at den økte kunnskapen skal bidra til strategier og tiltak som styrker regionen som helhet.

Temaer i Byregion Midt-Telemark:

 

- Innovasjon- og kunnskapsdeling mellom næringsliv, kommunene, høgskole og videregående skoler.


- Høgskolesenteret Bø som motor for ny vekst og utvikling i regionen. 

Det skal innarbeides prosesser som løpende sikrer styrket og vedlikeholdt kunnskap, samarbeid, økonomisk samspill og delingskultur mellom næringsliv, Høgskolen i Sørøst-Norge, videregående skoler og kommunene. Målet er å skape en god innovasjon - og vekstkultur i regionen. 

Oppdragsgiver / Bø, Sauherad og Nome kommune

Rolle / Prosjektleder      Siri Elisabeth Hafnor

År / 2015-2018

bottom of page