top of page

BÆREKRAFT

Bærekraft i Sa-Ho gjenspeiler seg i våre verdier: 
 

TYDELIGHET – Du kan forvente at vi kommer med ærlige og konkrete tilbakemeldinger 
 

KJÆRLIGHET – Opptatt av inklusjon, toleranse og menneskelighet, og finner mye glede i arbeidet vi gjør 
 

KVALITET – Vi lytter, navigerer og leverer i samspill for å nå målene til kundene på en bærekraftig måte


Påvirkningen vi har på våre kunder er viktig og vi tar den på alvor. Vi jobber målrettet og kontinuerlig for å forbedre våre miljøprestasjoner og aktivt for å redusere bedriftens påvirkning på klima og miljø. 

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert og følger miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårnordningen. 

 

 


 

bottom of page