top of page

Foto: Live Svalastog Skinnes

ATTRAKTIVE TELEMARKSKANALEN

Telemarkskanalen er en av Telemarks spydspisser innenfor reiseliv. Prosjektet handler om å skape attraksjonskraft på "Østløpet", strekningen som går fra Skien til Notodden. 

Merking av gjestehavner, gjestebrygger, bolter, bøyer, attraksjoner, kartarbeid og arrangementer for båtfolket er elementer i prosjektet. Prosjektet utføres i samarbeid med tilgrensende kommuner, båtforeninger og andre frivillige.

Oppdragsgiver / 

Telemarkskanalen Regionalpark

 

Rolle / Prosjektleder  Marit Svalastog

År / 2016-2018

bottom of page